Μεθοδολογίες STEM στις Νοηματικές Γλώσσες

Εισαγωγή του έργου στη Διεθνή Νοηματική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος STEMSiL!

Το STEMSiL είναι μια πρωτοβουλία κοινοπραξίας που αποτελείται από ένα πανεπιστήμιο, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κωφών, έναν σύλλογο γονέων και κηδεμόνων σχολείου Κωφών και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Στόχος της κοινοπραξίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του κάθε οργανισμού στη μελέτη και τη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την εκπαίδευση STEM σε Κωφά παιδιά.

Ο στόχος μας

Κύριος στόχος μας είναι να καταστήσουμε το STEM προσιτό και ελκυστικό στα κωφά παιδιά, ώστε να έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μελλοντικά σχετικές σπουδές ή επαγγέλματα.

Η ομάδα μας

Η κοινοπραξία μας αποτελείται από πανεπιστήμια, σχολεία και ιδιωτικούς οργανισμούς, με κάθε ίδρυμα να συνεισφέρει τη δική του μοναδική τεχνογνωσία.

Τα αντικείμενα του έργου

Όλες τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες του STEMSiL έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τέσσερις βασικούς τομείς

Έρευνα

Προσδιορισμός των ειδικών αναγκών και των χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης των Κωφών και συνδυασμός τους με το πεδίο των STEM.

Εργαλεία

Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς και τους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας για τη μετάδοση των κύριων εννοιών STEM στην εκπαίδευση των Κωφών.

Νοηματική γλώσσα

Χρήση της Νοηματικής Γλώσσας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM σε κωφούς μαθητές στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συνεργασία

Προώθηση της συμμετοχής εκπαιδευτικών, διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας και Κωφών μαθητών σε πραγματικά έργα STEM.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

 

Κωδικός έργου: KA2020-SCH-000087039