Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία μας αποτελείται από πανεπιστήμια, σχολεία και ιδιωτικούς οργανισμούς, με κάθε ίδρυμα να συνεισφέρει τη δική του μοναδική τεχνογνωσία.

Το Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) είναι ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Γερμανίας με ένα ευρύ πεδίο έρευνας και διδασκαλίας. Το Τμήμα Deaf Studies και Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επιστημών Αποκατάστασης προσφέρει πτυχίο επιπέδου bachelor σε Deaf Studies και Master στη Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την πολυτροπική τεχνολογία στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, τις σπουδές στις κοινότητες κωφών, τις σπουδές στις νοηματικές γλώσσες, τις σπουδές διερμηνείας και μετάφρασης, καθώς και τη μάθηση σε επίπεδο L1 και L2.

Η STIMMULI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται σε έργα με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο και οραματίζεται να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά έργα και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν στάσεις αλλαγής, εμπνέουν επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Το STIMMULI διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Εκπαίδευσης της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης του Ενεργού Πολίτη και της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, όπου αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέες προσεγγίσεις και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία. Το έργο μας αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, για την αποτελεσματικότερη και ευρύτερη αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων.

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη και είναι μία από τις πρώτες σχολές Νοηματικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους του είναι Κωφοί που χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα και ειδικεύεται στη διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας σε ακούοντα παιδιά και ενήλικες, στην παραγωγή προσβάσιμου περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών για την προώθηση ίσων δικαιωμάτων για τους Κωφούς και την καθολική πρόσβαση στη Νοηματική Γλώσσα για όλους τους Κωφούς και τους βαρήκοους. Η ομάδα του αποτελείται από εκπαιδευτές νοηματικής γλώσσας, εκπαιδευτές διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, επιμελητές βίντεο και οπτικούς σχεδιαστές, ειδικούς πληροφορικής, υποτιτλιστές. Τα μέλη της ομάδας του είναι επίσης ενεργά μέλη εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων που διεκδικούν ίσα δικαιώματα για όλους τους Κωφούς.

Το σχολείο Gaudem, που βρίσκεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 από μια ομάδα επαγγελματιών που δημιούργησαν το Instituto Hispano Americano de la Palabra, ένα μικρό σχολείο ειδικής αγωγής για κωφούς μαθητές, το οποίο ανέπτυξε το έργο του για περισσότερα από 40 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτούργησε το σχολείο Gaudem, ένα πολύγλωσσο σχολείο (Ισπανική Νοηματική Γλώσσα, Αγγλικά και Ισπανικά), το οποίο έχει δεσμευτεί για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, όπου μαθητές με διαφορετικές ικανότητες συνυπάρχουν και μαθαίνουν μαζί. Το σχολείο Gaudem είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο χωρίς αποκλεισμούς με προτίμηση στους κωφούς μαθητές και από την αρχή καταφέραμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διγλωσσίας της Νοηματικής Γλώσσας στους μαθητές με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η APES-31, η Ένωση Γονέων Κωφών Παιδιών στην Haute-Garonne, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην προώθηση της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή. Είμαστε το σημείο πληροφόρησης, η ομάδα πίεσης και ο ερευνητικός εταίρος για τους γονείς κωφών παιδιών, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κυβερνητικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλες ΜΚΟ. Συλλέγουμε δεδομένα, οργανώνουμε συναντήσεις και παρακολουθούμε την κατάσταση της δίγλωσσης εκπαίδευσης των κωφών παιδιών στην περιοχή μας. Συνδράμουμε τις ακούουσες οικογένειες στην εξερεύνηση της γαλλικής κοινότητας των Κωφών και οργανώνουμε κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τα μέλη μας.

Το βασικό σχολείο Quinta de Marrocos είναι το κεντρικό σχολείο του συμπλέγματος και σχολείο αναφοράς για τη δίγλωσση διδασκαλία των κωφών παιδιών. Αυτό το σχολικό συγκρότημα έχει οριστεί ως σχολείο αναφοράς για τη δίγλωσση διδασκαλία κωφών παιδιών κατά το σχολικό έτος 2008/2009. Ως Σχολείο Αναφοράς για τη δίγλωσση διδασκαλία κωφών παιδιών προσφέρει στην κοινότητα μια διεπιστημονική ομάδα από εκπαιδευτικούς κανονικής και ειδικής εκπαίδευσης, δασκάλους/εκπαιδευτικούς της Πορτογαλικής Νοηματικής Γλώσσας, διερμηνείς της Πορτογαλικής Νοηματικής Γλώσσας, λογοθεραπευτές, έναν κοινωνικό λειτουργό και εκπαιδευτικούς βοηθούς.

Το CEIPES – Διεθνές Κέντρο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στο Παλέρμο της Ιταλίας. Το CEIPES διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς καινοτομίας και διαχείρισης έργων σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων, από νέους έως ενήλικες, από γυναίκες έως ανέργους, μετανάστες και μειονεκτούσες ομάδες.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Κωδικός έργου: KA2020-SCH-000087039